Tarja Kyttä

Tarja Kyttä os. Ihamäki syntyi 20.10.1963 Vöyrissä ja kuoli 12.1.2021 Vaasassa. Tarja pääsi ylioppilaaksi Vaasassa 1982 ja valmistui filosofian maisteriksi 1987. Hän oli erikoistunut tietotekniikkaan ja toimi alalla koko työelämänsä, vaikka hänellä todettiin 100 % invaliditeetti näkökyvyssä jo nuorena. Hän toimi atk-suunnittelijana Tietobotnialla 87-89. Näkövammaisten keskusliiton ja kirkon ulkomaanavun projektityöntekijänä hän toimi 10.7.1989 alkaen vuoden 1992 loppuun kirkon näkövammaisprojektissa Namibiassa, minkä hän koki hyvin merkittävänä aikana. Tarjan vastuulla oli erityisesti äänikirja- ja pistekirjatuotannon kehittäminen yhdessä, osin Suomessa koulutettujen paikallisten työntekijöiden kanssa. Hän oli tukemassa myös vammaisten omia järjestöjä organisoimalla kokoontumisia ja koulutuksia. Hän ei halunnut rajata työtä vain näkövammaisuuteen. Tarjalle oli tärkeää yhteisöissä tapahtuva kuntoutus, johon hän tutustui Uppsalan yliopiston järjestämässä koulutuksessa ennen Namibiaan lähtöä. Omalla esimerkillään Tarja vaikutti asenteisiin ja sai paljon aikaan Namibian vuosinaan. Hän oli työssä oma-aloitteinen, rohkea, työskenteli tavoitteellisesti ja pystyi nopeasti hahmottamaan kokonaisuuksia. Paikallisen kielen hän omaksui ennätysmäisessä ajassa.Tarja oli myös Suomi-Namibia-seuran jäsen.

Namibia-kauden jälkeen hän siirtyi Interpedian palvelukseen, ja siinä tehtävässä liikkui paljon kehitysmaissa lasten asioissa. 1990-luvun lopulla hän muutti kotikaupunkiinsa Vaasaan, jossa toimi ohjelmoijana ja järjestelmän kehittäjänä mm Tieto Oyssa ja Wärtsilässä. Hän avioitui 2003 samalla alalla toimivan Timo Kyttän kanssa, jonka kanssa kävivät Afrikan matkallaan myös Namibiassa ja matkustivat paljon ulkomailla vapaa-aikoinaan.  Matkat piti sovittaa niin, että pääsivät osallistumaan Herättäjäjuhlille. Tarja huonosta näöstään huolimatta pystyi Lapin lomillaan myös laskettelemaan. Hän oli hyvin järjestelmällinen ja hyvämuistinen sekä työssä että kotona - asiat piti olla kohdallaan, jotta hän pystyi toimimaan. Muisti korvasi puuttuvaa näkökykyä. Tarja oli myös musikaalinen ja oli mm ylioppilaskuoron kanssa laulamassa presidentti Kekkosen hautajaisissa. Puoliso kuvasi Tarjaa ihmiseksi, joka ajattelee muita ja haluaa auttaa tarvitsevia. Vakava sairaus todettiin hänessä vuonna 2007, joka silloin hoidettiin kuntoon, mutta se palasi 2019 ja keväällä 2020 ja se levisi hoidoista huolimatta niin että kotisairaalassa hänen matkansa päättyi 57 -vuotiaana äidin ja puolison läsnäollessa - saman ikäisenä kuin isänsä matka aikanaan.