Eeva Airikkala

Eeva Airikkala os. Porvari syntyi 22.1.1925 Urjalassa ja kuoli 2.3.2021 Nurmijärvellä. Eevan isä oli kauppias Ikaalisissa ja sittemmin Enäjärvellä Sippolassa. Eeva kävi oppikoulun Kouvolassa, ylioppilaaksi tultuaan valmistui kansakoulun opettajaksi ja opiskeli myös Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, mutta luopui sitten näistä opinnoista. Hän toimi opettajana Tampereella, Helsingissä, Vantaalla ja Nurmijärvellä. Eeva avioitui vuonna 1951 juristi Pertti Airikkalan kanssa ja vuonna 1953 he lähtivät poikansa Lauri mukanaan työhön Namibiaan, jossa heille syntyivät Risto ja Perttu. Pertti oli työalan rahastonhoitaja ja Eeva toimi vierasemäntänä ja opetti myös lapsia. He asuivat Olukondassa Martti Rautasen rakentamassa talossa, jossa myös Johanna Rautanen asui eläkkeelle 1956 jäätyäänkin.  Airikkalat palasivat kotimaahan 1958. Täällä syntyi vielä kaksi lasta. Kotimaahan palattuaan Eeva toimi eri kouluissa erityisopettajana. Eläkkeellä hän asui Nurmijärvellä, jossa osa lapsista ja lapsenlapsistakin asui.