Senioreita tarvitaan

Senioreita tarvitaan

Lähetysseuran ja seurakuntien yhteistyön yhtenä muotona ovat seurakuntavierailut. Ne voivat olla yksittäisiä tilaisuuksia tai esimerkiksi kolehtipyhien saarnojen pitämisiä. Näihin Lähetysseura kysyy myös lähetyssenioreitten halukkuutta palvella. Tälle sivulle kirjataan tarpeita ja halukkaat voivat ilmoittautua alla olevaan osoitteeseen. 

Lähetysseura järjestää tämänhetkisen kotimaassa toimivan lähetystyöntekijätiimin kanssa virtuaalisia saarnatyöpajoja, joissa keskustellaan kolehdin teemaan liittyvästä työstä eri puolilla maailmaa ja jaetaan vinkkejä osallistujien kesken. Seniorit voivat osallistua näihin työpajoihin. Myös muuta briiffiä on saatavissa.


Tämänhetkisiä tarpeita:

Vantaalta, Korson seurakunnasta tuli kysymys ja pyyntö senioreille: Korsossa keskiviikkoisin klo 13 kokoontuva päivälähetyspiiri on kiinnostunut kuulemaan eläkkeellä olevien lähettien kuulumisia. Olisiko joku halukas menemään joskus vierailulle ja saisiko yhteystietonne antaa seurakuntaan tätä tarkoitusta varten?

Ota yhteys Suvimarjaan (ks. yhteystieto alla)!

 

Saarnavierailut seurakuntiin:

 Kirkkohallitus on myöntänyt Lähetysseuralle viisi virallista kolehtipyhää vuodelle 2022:

  • to 6.1. Loppiainen: Jeesus, maailman valo. Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille.
  • su 17.4. Pääsiäispäivä: Kristus on ylösnoussut! Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon tiellä.
  • su 10.7. 5. sunnuntai helluntaista: Armahtakaa! Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain oman elämän hallintaan.
  • su 6.11. Uskonpuhdistuksenmuistopäivä: Uskon perustus. Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maapallosta.
  • su 11.12. 3. adventtisunnuntai: Tehkää tie Kuninkaalle. Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset.

Näiden lisäksi Kirkkohallitus suosittelee vielä neljää muutakin kolehtia kerättäväksi Lähetysseuran työn tukemiseen – päivämääristä päättävät seurakunnat itse. Ekumeenisena lähetyspyhänä 9.10. seurakunnat keräävät kolehdin yhdelle tai useammalle tukemalleen lähetysjärjestölle.

Jos siis saarnaaminen tai muu tehtävä innostaa, voitte laittaa viestin osoitteeseen suvimarja.rannankari-norjanen@suomenlahetysseura.fi. Suvimarja koordinoi vierailuja ja välittää seurakuntien pyyntöjä eteenpäin.