Terveiset johtoryhmälle

Arvoisat johtoryhmän jäsenet!

Päiväkummussa on nyt kolmen päivän ajan kokoontunut yli 70 SLS:n senioria, joilla kaikilla on pitkä kokemus työstämme ja vahvat lähetyskontaktit omissa seurakunnissaan. He ovat tehneet ryhmätöitä näiden päivien ajan ja työstäneet aihetta "Tukena toisillemme". Koska olen SLS:n nimeämä yhdyshenkilö senioreihin, viestitän nyt tässä teille heidän pyynnöstään seuraavat esille tulleet asiat ja toiveet:

1) Eläkeläisinä tunnemme kuuluvamme SLS:n perheyhteisöön. Kiitämme Lähetysseuraa meidän eläkeläisten huomioimisesta.

2) SLS on meille hyvin tärkeä ja rakas. Esitämme kritiikkiä sisällä, mutta jos joku ulkopuolinen arvostelee, meihin sattuu.

3) Meillä vanhoilla lähetystyöntekijöillä on paljon tietoa ja taitoa sekä elämänviisautta, myös palvelualttiutta voimien mukaan.

4) Olemme huolissamme siitä kun SLS näkyy niin vähän seurakunnissa. Pelkonamme on eläköityvien lähettien nimikkosopimusten siirtyminen mm. Kansanlähetykselle, kun SLS ei korvaa niitä uusilla.

5) Koemme olevamme osa verkostoa, jossa meilläkin on tehtävä (esim. esirukous).

6) Seniorina olen juurtunut Jumalan Sanaan, Raamatussa.

7) Seniorina teen itse aloitteen seurakuntaan ja sen toimintaan osallistumiseen voimien mukaan. Välttämättä ei ole helppoa löytää paikkaansa seurakunnassa.

8) Eläkeläiset, joilla on paljon osaamista ja kokemusta, ovat käyttämätön voimavara SLS:ssa. Ehdotus: SLS tekee digiversioon haastattelukokoelman läheteistä, jotta hiljaista tietoa ja ruohonjuuritason historiaa ei katoa. Tässä toteutuksessa eläkeläiset voisivat auttaa. Joitakin työaluehistoriikkeja on jo pöytälaatikoissa.

9) Avoimempaa tiedotusta kaivataan – Viikon varsi myös eläkeläisille.

10) Seniorisivuilla sanotaan, että olemme voimavara, mutta vapaaehtoistehtävien sivu on tyhjä. Tarvitaanko meitä oikeasti johonkin?

11) Olisi hienoa jos saisi ennen eläkkeelle siirtymistä tavata lähetysjohtajaa vaikka vain 5 min. verran.

Senioripäivien puolesta

Maija Kuoppala
SLS:n edustaja seniorityöryhmässä