Kaarina ja Pertti Vanne

Kaarina ja Pertti Vanne lapsineen
Ensimmäisellä kotimaan jaksolla

 

Tansanian kautemme jakaantui kahteen n. 7 vuoden jaksoon.  Ensin Etelä-Tansaniassa nuorisotyössä ja sitten Lähetysseuran ja Kirkon taloudenhoitajana. Toinen jakso oli Arushassa Pohjois-Tansaniassa Tansanian luterilaisen kirkon taloudenhoidossa. 

LUTERILAISEN KIRKON TALOUDENHOITOA

Arushassa toimin ensin apulaistaloudenhoitajana, myöhemmin vastaavana taloudenhoitajana. Tehtäväkenttä oli aika laaja käsittäen mm. Makumiran pappisseminaarin ja Moshin radiostudion taloudenhoidon. Kokonaiskirkon tehtävät olivat usein ongelmallisia, koska niissä jouduttiin käsittelemään eri hiippakunnille myönnettävien avustusten määriä ja niiden raportointia ja taloudenhoitoa. 

Etelä-Tansaniassa Kaarina hoiti perheen lisäksi asuinpaikkamme vierashuoltoa. Arushassa lapset menivät jo kouluun, joten hänelle jäi vähän enemmän aikaa. Vieraita oli Arushassakin, mutta siellä oli muitakin tarpeita. Kaarina opetti Makumirassa opiskelijoiden vaimoille mm. ompelukoneen käyttöä, piti äitiysklinikkaa ja jakoi ruoka-avustusta äideille ja lapsille. Kaarina piti myös rippikoulua Arushan seurakunnassa.

SUOMESSA TANSANIAN KIRKON TUKENA

Vuonna 1982 Lutheran Coordination Service'n toimisto aloitti toimintansa Suomessa. LCS:n sihteerinä toimi Otto Immonen ja minä olin ns. taloussihteerinä. Tehtäviini kuului jakaa LCS:n jäsenten antamat avustukset LCS:n vuosittaisen yleiskokouksen (Assembly) päätösten mukaan. Tässä oli mukana hiippakunnille annetut toiminta-avustukset, hyväksyttyjen projektien rahoitukset sekä tansanialaisten stipendien kustannusten tasaaminen. 

ZIMBABWESSA LML:N TEHTÄVISSÄ

Vuonna 1988 muutimme Zimbabween Luterilaisen maailmanliiton palvelukseen.  LML avusti useitakin pakolaisleirejä ruuan tuotannossa ja vesihuollossa.  Vesihuolto oli muutenkin osana maaseudun edistämistoimintaa.  Avustimme maaseudun kyliä kaivamaan kaivoja ja rakentamaan patoja, jotta kylien pienimuotoinen vihannestuotanto olisi mahdollista. Vesi on Zimbabwen elinehto maanviljelyssä ja karjanhoidossa.

UUDESTAAN LÄHETYSSEURAN TEHTÄVISSÄ

Neljän Zimbabwen-vuoden päätyttyä Seurasta tuli pyyntö mennä vuodeksi Etiopiaan talousasiantuntijaksi Hosainaan. Muutamien henkilökohtaisten järjestelyjen jälkeen suostuimme lähtemään Etiopiaan. Työrupeama siellä ei ollut kuitenkaan vuosi, vaan kaksi vuotta. Amharaa emme opiskelleet, koska meidän piti olla vain vuosi.  Taloustoimistossa minä selvisin englannilla hyvin, mutta muu kanssakäyminen etiopialaisten kanssa olisi vaatinut vähän muutakin kuin englantia. 

VIELÄ KERRAN LCS JA TANSANIA

Etiopiasta palattuamme LCS:n toimistossa oli työntekijän tarvetta.  Toimisto piti vielä kerran siirtää, nyt Tansaniaan, Arushaan. Olin tässä mukana ja tein kaksikin matkaa Tansaniaan. Olin ollut tuomassa toimistoa Saksan Hampurista Helsinkiin ja nyt olin viemässä samaa toimistoa Tansaniaan. 

Nyt olemme molemmat eläkkeellä, mutta yhteydet Tansaniaan eivät ole aivan kokonaan katkenneet. Olen hoitanut Suomi-Tansania -seuran taloutta.  Olen myös ollut Kuurojen lähetyksen apuna sen kirjanpitoa hoitamassa. Siinäkin painopiste on Tansaniassa olevien kuurojen koulujen avustaminen.