Raimo ja Marjatta Vänskä

Satama on aina antanut Kotkan kaupungille kansainvälisen leiman. Heinäkuussa 2008 Kantasatamassa avattiin Kotkan uusi ylpeys, Merikeskus Vellamo. Se esittelee Pohjantähti, Etelän risti -näyttelyssään monipuolisesti Suomen merenkulun historiaa. 

Merikeskus Vellamo Kotkassa

Etelän ristin alla

Kansainvälisyys leimaa myös kristillisen kirkon lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Oman perheemme työkenttä Etelän ristin alla oli Tansaniassa vuosina 1969 - 1976. Toimimme sikäläisen ev. lut. kirkon Eteläisen synodin meille osoittamissa tehtävissä. Tansaniaan mennessä perheeseen kuului kaksi lasta, Suomeen palatessamme neljä.

Raimo Vänskä myymässä kirjoja

Työn touhussa

Viisi peninkulmaa Iringan kaupungin eteläpuolella sijainneella Pommerinin lähetysasemalla Marjatta toimi sairaanhoita-jana lastenneuvolassa. Siinä oli kirjoilla parhaimmillaan yli tuhat lasta. Raimo puolestaan oli toistakymmentä seurakuntaa käsittäneessä Uhehen rovastikunnassa aluelähetyssaarnaajan tehtävässä.

Siirryttyämme vuonna 1974 Kidugalaan Njomben hallintoalueella Marjatta opetti raamattukoulun oppilaille terveystietoa ja käsityötaitoja. Synodin uskonnonopetuksen neuvonantajana Raimo keskittyi tuolloin uskonnonopetusasioihin. Pidimme uskonnonopettajakursseja yms. Vanhimmat lapsemme kävivät Kidugalan pientä kansainvälistä koulua, jossa suomalaisten lisäksi oli myös saksalaisia ja ruotsalaisia oppilaita.

Kidugalan raamattukoulun oppilaita, joita Marjatta opetti mm. kutomaan
Kidugalan raamattukoulun oppilaita, joita Marjatta opetti mm. kutomaan

Paluu Pohjantähden alle

Seitsemän työvuotta Afrikassa kuluivat nopeasti. Suomen Kotkaan palattuamme Marjatta toimi sairaanhoitajana Kymenlaakson keskussairaalan lastenosastolla ja Raimo Langinkosken seurakunnan kirkkoherrana ja lähetyspappina. Kun yhteinen eläkeaikamme alkoi syyskuussa 2005, olemme osallistuneet mm. Lähetysseuran seniorityöhön ja kotiseurakuntamme monipuoliseen toimintaan. Suuri ilonaiheemme on seurata kuuden lastenlastemme kehitystä. Elämän päivät vilistävät ohitsemme. Aikanaan Ikuisuuden Rauhan satama, Dar es Salaam, on edessämme. Sinne pääsemme, kun Vapahtajamme Jeesus Kristus on luotsinamme.